Suglasnost Veleučilišta u Slavonskom Brodu za provođenje Programa izobrazbe od MZOPUG

VELEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

 je odlukom

grb logo

od 06. lipnja 2014. godine,
Klasa: UP/I-360-02/14-22/4
Urbroj: 531-01-14-4
 

NOSITELJ PROGRAMA IZOBRAZBE


za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada
  

 

Ovdje možete pogledati Suglasnost Veleučilištu u Slavonskom Brodu za provođenje Programa izobrazbe od MGIPU