Pravilnici

Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih sustava u zgradama - sustavi grijanja prostora i pripreme potrošne tople vode

Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih sustava u zgradama – Dović

Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih sustava u zgradama - sustavi kogeneracije, sustavi daljinskog grijanja, fotonaponski sustavi

Algoritam za proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora zgrade prema HRN EN ISO 13790

Algoritam za proračun potrebne energije za primjenu ventilacijskih i klimatizacijskih sustava kod grijanja i hlađenja prostora zgrade

Direktiva EU o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva i stavljanju direktiva izvan snage

Emisijske kvote 2013.-2020.

Energy efficiency plan 2011

Izmjene i dopune Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Izmjene i dopune Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Kalkulacije, metode i upute Europske Komisije

Katalog tipskih rješenja za primjenu alternativnih sustava za zgrade površine od 50 do 1000m2

Metodologija provođenja energetskog pregleda građevina

Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020. Godine

Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za energetsko certificiranje

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada

Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u neposrednoj potrošnji

Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Pravilnik o racionalnoj upotrebi energije

Pravilnik o racionalnoj upotrebi energije - prilog F

Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru

Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije

Priručnik za energetsko certificiranje zgrada

Studija primjenjivosti alternativnih sustava

Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2014. - 2016.

Zakon o energetskoj učinkovitosti

Zakon o gradnji

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji