Energetski pregledi velikih građevina

Republika Hrvatska se, kao članica EU, obvezala primjenjivati zahtjeve EU zakonodavstva / regulative te tako i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti. S tim ciljem, Hrvatska je usvojila Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14 od 29.10.2014.) (u skladu s točkom 8. Direktive), koji, među ostalim, određuje da su velika poduzeća (tj. ona s više od 250 zaposlenih, s godišnjom realizacijom većom od 260.000.000 kuna ili aktivom većom od 130.000.000 kuna, odnosno ona koji ispunjavanju dva od prethodno navedenih triju kriterija), obvezna provesti energetski pregled za velike tvrtke te jednako tako obnavljati taj pregled svake četiri godine.

Usvajanjem i provođenjem mjera energetske učinkovitosti koje proizađu iz energetskog pregleda postiže se poboljšanje energetske učinkovitosti proizvodnog procesa, a što omogućuje smanjenje potrošnje energije, financijske uštede, pridonosi zaštiti okoliša i smanjenju emisije CO2. U konačnici to pomaže da domaći proizvod postane konkurentan na europskom i svjetskom tržištu.

Jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja za provođenje energetskog pregleda velikih poduzeća je uspješno završen Program osposobljavanja prema Modulu 2 te završen Program izobrazbe za energetske preglede velikih poduzeća.